Văn bản theo chủ đề: Quyết định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 290/QĐ-UBND 13/03/2024 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuấn hóa trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Úy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
2 112/QĐ-UBND 25/01/2024 Quyết định công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Gia đình, Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa
3 158/QĐ-UBND 04/02/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung Dhh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thươhg binh và Xã hội, UBND cấp huyện trêh địa bàn tỉnh Phú Yên
4 160/QĐ-UBND 04/02/2024 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
5 294/QĐ-UBND 26/12/2023 Quyết định cong khai du toan thu, chi ngan sach va phuong an phan bo nam 2024
6 295/QĐ-UBND 26/12/2023 Quyết định cong khai bo sung du toan thu, chi ngan sach xa nam 2023
7 04/QĐ-UBND 07/01/2024 Quyết định Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan UBND xã Hòa Mỹ Tây năm 2024
8 284/QĐ-UBND 11/12/2023 Quyết định về việc công nhận danh sách hộ thoát cận nghèo qua kết quả điều tra, rà soát cuối năm 2023
9 283/QĐ-UBND 11/12/2023 Quyết định về việc công nhận danh sách hộ thoát nghèo qua kết quả điều tra, rà soát cuối năm 2023
10 282/QĐ-UBND 11/12/2023 Quyết đinh về việc công nhận danh sách hộ cận nghèo năm 2024 theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2023
11 281/QĐ-UBND 11/12/2023 Quyết định Về việc công nhận danh sách hộ nghèo năm 2024 theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2023
12 1243/QĐ-UBND 17/09/2023 Quyết định về việc giao chỉ tiêu nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến giai đoạn 2023-2025
13 60/QĐ-UBND 26/01/2023 Về Quyết định việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch được thực hiện tại Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
14 138/QĐ-UBND 12/02/2023 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh
15 911/QĐ-UBND 16/07/2023 Quyết định Ban hành Quy trình giải quyết TTHC: Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến được thực hiện tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
16 712/QĐ-UBND 13/06/2023 Quyết định Về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành; TTHC được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội, giảm nghèo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yê
17 242/QĐ-UBND 05/03/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa trong Iĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú yên
18 742/QĐ-UBND 15/06/2023 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
19 620/QĐ-UBND 22/05/2023 Quyết định Về việc công bố Quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và UBND cấp xã
20 1200/QĐ-UBND 11/09/2023 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC mới ban hành; đuợc sửa đổi, bổ sung và TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội, giáo dục nghề nghiệp, lao động-tiền lƣơng, việc làm, phòng chống tệ nạn xã hội, ngƣời có công, lao động nƣớc ngoài l
21 256/QĐ-UBND 31/10/2023 Quyết định Về việc công bố kết quả khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn xã
22 176/QĐ-UBND 18/07/2023 Quyết định công bố, công khai quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2022
23 754/QĐ-UBND 06/12/2022 Quyết định Về việc công nhận danh sách hộ thoát cận nghèo năm 2023 theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2022
24 752/QĐ-UBND 06/12/2022 Quyết định Về việc công nhận danh sách hộ thoát nghèo năm 2023 theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2022
25 753/QĐ-UBND 06/12/2022 Quyết định Về việc công nhận danh sách hộ cận nghèo năm 2023 theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2022
26 751/QĐ-UBND 06/12/2022 Quyết định Về việc công nhận danh sách hộ nghèo năm 2023 theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2022
27 758/QQD-UBND 15/12/2022 Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
28 736/QĐ-UBND 13/11/2022 Quyết đinh Về việc công bố kết quả khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn x
29 688/QĐ-UBND 21/08/2022 Quyết định Về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
30 682/QĐ-UBND 31/07/2022 Quyết định Về việc ban hành hệ thống tài liệu nội bộ sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND xã Hòa Mỹ Tây
31 54/QĐ-UBND 06/01/2022 Quyết định về việc ban hành chính sách chất lượng năm 2022 áp dụng tại UBND xã Hòa Mỹ Tây
32 53/QĐ-UBND 06/01/2022 Quyết định Về việc ban hành mục tiêu chất lượng năm 2022 áp dụng tại UBND xã Hòa Mỹ Tây
33 684/QĐ-UBND 03/08/2022 Quyết định về việc thành lập đoàn đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND xã Hòa Mỹ Tây
vanbanhuyen
 
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 726

Hôm qua: 1,125

Tháng hiện tại: 28,079

Tháng trước: 41,235

Tổng lượt truy cập: 442,803

17/TB-HĐXTVC

Thông báo danh mục tài liệu ôn tập thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức huyện năm học 2023-2024

Thời gian đăng: 22/04/2024

lượt xem: 1 | lượt tải:0

290/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuấn hóa trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Úy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Thời gian đăng: 19/03/2024

lượt xem: 82 | lượt tải:19

.../BC-UBND

Dự thảo báo cóa Kết quả thực hiện công tác tháng 3 và một số công tác trọng tâm tháng 4 năm 2024

Thời gian đăng: 11/03/2024

lượt xem: 173 | lượt tải:25

TTHC

Danh mục thủ tục hành chính cấp xã đến tháng 02 năm 2024 xã Hòa Mỹ Tây

Thời gian đăng: 01/03/2024

lượt xem: 217 | lượt tải:16

26/KH-UBND

Kế hoạch Thực hiện khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn xã Hòa Mỹ Tây

Thời gian đăng: 01/03/2024

lượt xem: 122 | lượt tải:22
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây