STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 /BC-UBND 16/11/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác tháng 11 và một số công tác trọng tâm tháng 12 năm 2023
2 256/QĐ-UBND 31/10/2023 Quyết định Về việc công bố kết quả khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn xã
3 360/TB-UBND 08/10/2023 Thông báo Về việc công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2030 huyện Tây Hòa
4 258/BC-UBND 14/09/2023 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 9 và một số công tác trọng tâm tháng 10 năm 2023
5 50/TB-UBND 01/08/2023 Thông báo Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Phú Yên đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Hòa Mỹ Tây
6 96/KH-UBND 31/07/2023 Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn xã Hòa Mỹ Tây năm 2023
7 176/QĐ-UBND 18/07/2023 Quyết định công bố, công khai quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2022
8 197/BC-UBND 16/07/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác tháng 7 và một số công tác trọng tâm tháng 8 năm 2023
9 168/BC-UBND 18/06/2023 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 6 và một số công tác trọng tâm tháng 7 năm 2023
10 119/BC-UBND 15/05/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác tháng 5 và một số công tác trọng tâm tháng 6 năm 2023
11 93/BC-UBND 16/04/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác tháng 4 và một số công tác trọng tâm tháng 5 năm 2023
12 65/BC-UBND 16/03/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác tháng 3 và một số công tác trọng tâm tháng 4 năm 2023
13 21/KH-UBND 16/02/2023 Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn xã Hòa Mỹ Tây
14 35/BC-UBND 15/02/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác tháng 02 và một số công tác trọng tâm tháng 03 năm 2023
15 37/TB-UBND 14/02/2023 Thông báo Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Tây Hòa
16 11/KH-UBND 18/01/2023 Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước xã Hòa Mỹ Tây năm 2023
17 331/BC-UBND 15/12/2022 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 12/2022 và chương trình công tác trọng tâm tháng 01/2023
18 758/QQD-UBND 15/12/2022 Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
19 306/BC-UBND 08/12/2022 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023
20 305/BC-UBND 07/12/2022 báo cáo tình hình và kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2022 của xã Hòa Mỹ Tây
21 751/QĐ-UBND 06/12/2022 Quyết định Về việc công nhận danh sách hộ nghèo năm 2023 theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2022
22 753/QĐ-UBND 06/12/2022 Quyết định Về việc công nhận danh sách hộ cận nghèo năm 2023 theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2022
23 752/QĐ-UBND 06/12/2022 Quyết định Về việc công nhận danh sách hộ thoát nghèo năm 2023 theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2022
24 754/QĐ-UBND 06/12/2022 Quyết định Về việc công nhận danh sách hộ thoát cận nghèo năm 2023 theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2022
25 736/QĐ-UBND 13/11/2022 Quyết đinh Về việc công bố kết quả khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn x
26 270/BC-UBND 13/11/2022 Báo cáo Kết quả khảo sát chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết TTHC tại UBND xã Hòa Mỹ Tây năm 2022 (SIPAS năm 2022)
27 95/TB-UBND 30/10/2022 Thông báo phân công trực hướng dẫn công dân nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 qua cổng dịch vụ công của tỉnh Phú Yên tại Bộ phận Một cửa xã Hòa Mỹ Tây (Từ ngày 01/11/2022 đến 30/11/2022)
28 235/BC-UBND 13/10/2022 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 10/2022 và chương trình công tác trọng tâm tháng 11/2022
29 202/BC-UBND 15/09/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác tháng 9/2022 và chương trình công tác trọng tâm tháng 10/2022
30 150/UBND 30/08/2022 Công văn về việc cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công trên địa bàn xã
31 688/QĐ-UBND 21/08/2022 Quyết định Về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
32 174/BC-UBND 15/08/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác tháng 8/2022 và chương trình công tác trọng tâm tháng 9/2022
33 684/QĐ-UBND 03/08/2022 Quyết định về việc thành lập đoàn đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND xã Hòa Mỹ Tây
34 127/UBND 02/08/2022 Công văn về việc nghiêm túc thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước
35 682/QĐ-UBND 31/07/2022 Quyết định Về việc ban hành hệ thống tài liệu nội bộ sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND xã Hòa Mỹ Tây
36 122/UBND 28/07/2022 V/v tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc theo hợp đồng tại Nhật Bản năm 2022-2023.
37 111/KH-UBND 11/07/2022 Kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 tại UBND xã Hòa Mỹ Tây
38 108/KH-UBND 10/07/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình “Hướng dẫn, tuyên truyền tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 qua cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên tại Bộ phận một cửa” UBND xã Hòa Mỹ Tây
39 106/KH-UBND 09/06/2022 Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của xã Hòa Mỹ Tây
40 49/KH-UBND 29/03/2022 Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính nhà nước năm 2022
41 24/KH-UBND 13/02/2022 Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước xã Hòa Mỹ Tây năm 2022
42 16/KH-UBND 24/01/2022 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 của xã Hòa Mỹ Tây
43 15/KH-UBND 23/01/2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của xã Hòa Mỹ Tây
44 53/QĐ-UBND 06/01/2022 Quyết định Về việc ban hành mục tiêu chất lượng năm 2022 áp dụng tại UBND xã Hòa Mỹ Tây
45 54/QĐ-UBND 06/01/2022 Quyết định về việc ban hành chính sách chất lượng năm 2022 áp dụng tại UBND xã Hòa Mỹ Tây
46 14/KH-UBND 26/12/2021 Kế hoạch Tiếp tục triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND xã Hoà Mỹ Tây năm 2022
47 125/UBND 26/12/2018 Công văn triên khai công tác
vanbanhuyen
 
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 48

Hôm nay: 428

Hôm qua: 0

Tháng hiện tại: 428

Tháng trước: 2,210

Tổng lượt truy cập: 315,299

256/QĐ-UBND

Quyết định Về việc công bố kết quả khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn xã

Thời gian đăng: 03/11/2023

lượt xem: 10 | lượt tải:5

360/TB-UBND

Thông báo Về việc công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2030 huyện Tây Hòa

Thời gian đăng: 24/10/2023

lượt xem: 15 | lượt tải:40

258/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 9 và một số công tác trọng tâm tháng 10 năm 2023

Thời gian đăng: 17/09/2023

lượt xem: 49 | lượt tải:18

50/TB-UBND

Thông báo Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Phú Yên đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Hòa Mỹ Tây

Thời gian đăng: 02/08/2023

lượt xem: 40 | lượt tải:29

96/KH-UBND

Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn xã Hòa Mỹ Tây năm 2023

Thời gian đăng: 01/08/2023

lượt xem: 46 | lượt tải:21
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây