STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 /BC-UBND 10/06/2024 Dự thảo Báo cáo Kết quả thực hiện công tác tháng 6 và một số công tác trọng tâm tháng 7 năm 2024
2 .../BC-UBND 12/05/2024 Dự thảo báo cáo Kết quả thực hiện công tác tháng 5 và một số công tác trọng tâm tháng 6 năm 2024
3 17/TB-HĐXTVC 20/04/2024 Thông báo danh mục tài liệu ôn tập thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức huyện năm học 2023-2024
4 290/QĐ-UBND 13/03/2024 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuấn hóa trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Úy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
5 .../BC-UBND 10/03/2024 Dự thảo báo cóa Kết quả thực hiện công tác tháng 3 và một số công tác trọng tâm tháng 4 năm 2024
6 TTHC 29/02/2024 Danh mục thủ tục hành chính cấp xã đến tháng 02 năm 2024 xã Hòa Mỹ Tây
7 26/KH-UBND 28/02/2024 Kế hoạch Thực hiện khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn xã Hòa Mỹ Tây
8 25 27/02/2024 Kế hoạch Tiếp tục triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND xã Hoà Mỹ Tây năm 2024
9 19/KH-UBND 26/02/2024 Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn xã Hòa Mỹ Tây
10 43/BC-UBND 19/02/2024 Báo cáo tình hình, kết quả công tác cải cách TTHC tháng 02 năm 2024
11 13/KH-UBND 18/02/2024 Kế hoạch truyền thông hổ trợ kiểm soát TTHC năm 2024
12 160/QĐ-UBND 04/02/2024 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
13 158/QĐ-UBND 04/02/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung Dhh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thươhg binh và Xã hội, UBND cấp huyện trêh địa bàn tỉnh Phú Yên
14 TTHC 01/02/2024 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực Gia đình
15 07/KH-UBND 28/01/2024 Kế hoạch Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn xã Hoà Mỹ Tây
16 112/QĐ-UBND 25/01/2024 Quyết định công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Gia đình, Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa
17 06/KH-UBND 23/01/2024 Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước xã Hòa Mỹ Tây năm 2024
18 17/BC-UBND 16/01/2024 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác tháng 01/2024 và chương trình công tác trọng tâm tháng 02/2024
19 04/TB-UBND 11/01/2024 Thông báo niêm yết công khai danh sách công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2024 (giai đoạn 2022-2025)
20 04/QĐ-UBND 07/01/2024 Quyết định Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan UBND xã Hòa Mỹ Tây năm 2024
21 295/QĐ-UBND 26/12/2023 Quyết định cong khai bo sung du toan thu, chi ngan sach xa nam 2023
22 294/QĐ-UBND 26/12/2023 Quyết định cong khai du toan thu, chi ngan sach va phuong an phan bo nam 2024
23 396/BC-UBND 14/12/2023 Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC năm 2023 trên địa bàn xã Hòa Mỹ Tây
24 281/QĐ-UBND 11/12/2023 Quyết định Về việc công nhận danh sách hộ nghèo năm 2024 theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2023
25 282/QĐ-UBND 11/12/2023 Quyết đinh về việc công nhận danh sách hộ cận nghèo năm 2024 theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2023
26 283/QĐ-UBND 11/12/2023 Quyết định về việc công nhận danh sách hộ thoát nghèo qua kết quả điều tra, rà soát cuối năm 2023
27 284/QĐ-UBND 11/12/2023 Quyết định về việc công nhận danh sách hộ thoát cận nghèo qua kết quả điều tra, rà soát cuối năm 2023
28 385/BC-UBND 07/12/2023 Báo cáo Tình hình và kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2023 của xã Hòa Mỹ Tây
29 TTHC 03/12/2023 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực khiếu nại
30 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực Hộ tịch
31 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành hành chính thuộc Lĩnh vực Chứng thực
32 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành hành chính thuộc Lĩnh vực Hòa giải cơ sở
33 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành hành chính thuộc Lĩnh vực Nuôi con nuôi
34 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành hành chính thuộc Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
35 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành hành chính thuộc Lĩnh vực Bồi thường nhà nước
36 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành hành chính thuộc Lĩnh vực Thể dục thể thao
37 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành hành chính thuộc Lĩnh vực Văn hóa
38 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành hành chính thuộc Lĩnh vực Thư viện
39 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành hành chính thuộc Lĩnh vực Môi Trường
40 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành hành chính thuộc Lĩnh vực Đất đai
41 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành hành chính thuộc Lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo
42 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành hành chính thuộc Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
43 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành hành chính thuộc Lĩnh vực Tôn giáo
44 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực Người có công
45 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực bảo trợ xã hội
46 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội
47 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực Giảm nghèo
48 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực trẻ em
49 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực Tiếp công dân
50 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực phòng chống tham nhũng
vanbanhuyen
 
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 12

Hôm nay: 1,771

Hôm qua: 1,716

Tháng hiện tại: 21,101

Tháng trước: 32,694

Tổng lượt truy cập: 506,785

/BC-UBND

Dự thảo Báo cáo Kết quả thực hiện công tác tháng 6 và một số công tác trọng tâm tháng 7 năm 2024

Thời gian đăng: 11/06/2024

lượt xem: 30 | lượt tải:20

.../BC-UBND

Dự thảo báo cáo Kết quả thực hiện công tác tháng 5 và một số công tác trọng tâm tháng 6 năm 2024

Thời gian đăng: 13/05/2024

lượt xem: 83 | lượt tải:29

17/TB-HĐXTVC

Thông báo danh mục tài liệu ôn tập thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức huyện năm học 2023-2024

Thời gian đăng: 22/04/2024

lượt xem: 136 | lượt tải:17

290/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuấn hóa trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Úy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Thời gian đăng: 19/03/2024

lượt xem: 153 | lượt tải:29

.../BC-UBND

Dự thảo báo cóa Kết quả thực hiện công tác tháng 3 và một số công tác trọng tâm tháng 4 năm 2024

Thời gian đăng: 11/03/2024

lượt xem: 281 | lượt tải:32
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây