Văn bản theo lĩnh vực: Cải cách hành chính

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 26/KH-UBND 28/02/2024 Kế hoạch Thực hiện khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn xã Hòa Mỹ Tây
2 19/KH-UBND 26/02/2024 Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn xã Hòa Mỹ Tây
3 112/QĐ-UBND 25/01/2024 Quyết định công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Gia đình, Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa
4 158/QĐ-UBND 04/02/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung Dhh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thươhg binh và Xã hội, UBND cấp huyện trêh địa bàn tỉnh Phú Yên
5 160/QĐ-UBND 04/02/2024 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
6 43/BC-UBND 19/02/2024 Báo cáo tình hình, kết quả công tác cải cách TTHC tháng 02 năm 2024
7 13/KH-UBND 18/02/2024 Kế hoạch truyền thông hổ trợ kiểm soát TTHC năm 2024
8 07/KH-UBND 28/01/2024 Kế hoạch Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn xã Hoà Mỹ Tây
9 06/KH-UBND 23/01/2024 Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước xã Hòa Mỹ Tây năm 2024
10 396/BC-UBND 14/12/2023 Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC năm 2023 trên địa bàn xã Hòa Mỹ Tây
11 385/BC-UBND 07/12/2023 Báo cáo Tình hình và kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2023 của xã Hòa Mỹ Tây
12 52/BC-UBND 30/03/2023 Kế hoạch Triển khai mô hình Ứng dụng Google Form và Mã QR để khảo sát trực tuyến sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
13 69/TB-UBND 05/11/2023 Thông báo Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnhPhú Yên đối thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã
14 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực Nông nghiệp
15 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực Khoa học, công nghệ, môi trường
16 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực Phòng chống thiên tai
17 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực Thủy lợi
18 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực Trồng trọt
19 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực Dân số
20 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực đường thủy nội địa
21 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực chính quyền địa phương
22 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vựcTố cáo
23 TTHC 03/12/2023 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực khiếu nại
24 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực xử lý đơn
25 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực phòng chống tham nhũng
26 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực Tiếp công dân
27 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực trẻ em
28 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực Giảm nghèo
29 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội
30 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực bảo trợ xã hội
31 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực Người có công
32 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành hành chính thuộc Lĩnh vực Tôn giáo
33 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành hành chính thuộc Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
34 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành hành chính thuộc Lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo
35 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành hành chính thuộc Lĩnh vực Đất đai
36 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành hành chính thuộc Lĩnh vực Môi Trường
37 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành hành chính thuộc Lĩnh vực Thư viện
38 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành hành chính thuộc Lĩnh vực Văn hóa
39 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành hành chính thuộc Lĩnh vực Thể dục thể thao
40 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành hành chính thuộc Lĩnh vực Bồi thường nhà nước
41 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành hành chính thuộc Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
42 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành hành chính thuộc Lĩnh vực Nuôi con nuôi
43 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành hành chính thuộc Lĩnh vực Hòa giải cơ sở
44 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành hành chính thuộc Lĩnh vực Chứng thực
45 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực Hộ tịch
46 1243/QĐ-UBND 17/09/2023 Quyết định về việc giao chỉ tiêu nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến giai đoạn 2023-2025
47 60/QĐ-UBND 26/01/2023 Về Quyết định việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch được thực hiện tại Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
48 138/QĐ-UBND 12/02/2023 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh
49 911/QĐ-UBND 16/07/2023 Quyết định Ban hành Quy trình giải quyết TTHC: Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến được thực hiện tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
50 712/QĐ-UBND 13/06/2023 Quyết định Về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành; TTHC được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội, giảm nghèo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yê
vanbanhuyen
 
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 13

Hôm nay: 1,620

Hôm qua: 1,427

Tháng hiện tại: 3,563

Tháng trước: 17,452

Tổng lượt truy cập: 377,052

TTHC

Danh mục thủ tục hành chính cấp xã đến tháng 02 năm 2024 xã Hòa Mỹ Tây

Thời gian đăng: 01/03/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:2

26/KH-UBND

Kế hoạch Thực hiện khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn xã Hòa Mỹ Tây

Thời gian đăng: 01/03/2024

lượt xem: 8 | lượt tải:1

25

Kế hoạch Tiếp tục triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND xã Hoà Mỹ Tây năm 2024

Thời gian đăng: 01/03/2024

lượt xem: 9 | lượt tải:1

19/KH-UBND

Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn xã Hòa Mỹ Tây

Thời gian đăng: 01/03/2024

lượt xem: 6 | lượt tải:1

43/BC-UBND

Báo cáo tình hình, kết quả công tác cải cách TTHC tháng 02 năm 2024

Thời gian đăng: 19/02/2024

lượt xem: 57 | lượt tải:9
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây