Văn bản theo lĩnh vực: Cải cách hành chính

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 64/KH-UBND 22/05/2024 Kế hoạch Khắc phục hạn chế công tác cải cách hành chính năm 2023 và giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của UBND xã năm 2024 và những năm tiếp theo
2 110/KH-UBND 26/05/2024 Kế hoạch Tổ chức cuộc thi tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chInh tlnh Phú Yên năm 2024
3 71/KH-UBND 03/06/2024 Kế hoạch Chuyển đổi số xã Hòa Mỹ Tây năm 2024
4 53/KH-UBND 15/04/2024 Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã Hòa Mỹ Tây năm 2024
5 32/KH-UBND 04/03/2024 Kế hoạch Tổ chức tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã
6 26/KH-UBND 28/02/2024 Kế hoạch Thực hiện khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn xã Hòa Mỹ Tây
7 70/KH-UBND 03/06/2024 Kế hoạch Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn xã Hòa Mỹ Tây năm 2024
8 64/KH-UBND 22/05/2024 Kế hoạch Khắc phục hạn chế công tác cải cách hành chính năm 2023 và giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của UBND xã năm 2024 và những năm tiếp theo
9 26/KH-UBND 28/02/2024 Kế hoạch Thực hiện khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn xã Hòa Mỹ Tây
10 19/KH-UBND 26/02/2024 Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn xã Hòa Mỹ Tây
11 112/QĐ-UBND 25/01/2024 Quyết định công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Gia đình, Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa
12 158/QĐ-UBND 04/02/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung Dhh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thươhg binh và Xã hội, UBND cấp huyện trêh địa bàn tỉnh Phú Yên
13 160/QĐ-UBND 04/02/2024 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
14 43/BC-UBND 19/02/2024 Báo cáo tình hình, kết quả công tác cải cách TTHC tháng 02 năm 2024
15 13/KH-UBND 18/02/2024 Kế hoạch truyền thông hổ trợ kiểm soát TTHC năm 2024
16 07/KH-UBND 28/01/2024 Kế hoạch Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn xã Hoà Mỹ Tây
17 06/KH-UBND 23/01/2024 Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước xã Hòa Mỹ Tây năm 2024
18 396/BC-UBND 14/12/2023 Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC năm 2023 trên địa bàn xã Hòa Mỹ Tây
19 385/BC-UBND 07/12/2023 Báo cáo Tình hình và kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2023 của xã Hòa Mỹ Tây
20 52/BC-UBND 30/03/2023 Kế hoạch Triển khai mô hình Ứng dụng Google Form và Mã QR để khảo sát trực tuyến sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
21 69/TB-UBND 05/11/2023 Thông báo Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnhPhú Yên đối thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã
22 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực Nông nghiệp
23 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực Khoa học, công nghệ, môi trường
24 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực Phòng chống thiên tai
25 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực Thủy lợi
26 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực Trồng trọt
27 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực Dân số
28 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực đường thủy nội địa
29 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực chính quyền địa phương
30 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vựcTố cáo
31 TTHC 03/12/2023 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực khiếu nại
32 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực xử lý đơn
33 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực phòng chống tham nhũng
34 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực Tiếp công dân
35 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực trẻ em
36 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực Giảm nghèo
37 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội
38 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực bảo trợ xã hội
39 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực Người có công
40 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành hành chính thuộc Lĩnh vực Tôn giáo
41 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành hành chính thuộc Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
42 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành hành chính thuộc Lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo
43 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành hành chính thuộc Lĩnh vực Đất đai
44 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành hành chính thuộc Lĩnh vực Môi Trường
45 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành hành chính thuộc Lĩnh vực Thư viện
46 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành hành chính thuộc Lĩnh vực Văn hóa
47 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành hành chính thuộc Lĩnh vực Thể dục thể thao
48 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành hành chính thuộc Lĩnh vực Bồi thường nhà nước
49 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành hành chính thuộc Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
50 TTHC 05/11/2023 Thủ tục hành hành chính thuộc Lĩnh vực Nuôi con nuôi
vanbanhuyen
 
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 8

Hôm nay: 2,331

Hôm qua: 1,880

Tháng hiện tại: 38,994

Tháng trước: 45,841

Tổng lượt truy cập: 570,519

/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác tháng 7 và một số công tác trọng tâm tháng 8 năm 2024

Thời gian đăng: 12/07/2024

lượt xem: 98 | lượt tải:14

857/QĐ-UBND

Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch được thực hiện tại Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Thời gian đăng: 09/07/2024

lượt xem: 101 | lượt tải:9

TTHC

Lĩnh vực Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Thời gian đăng: 23/06/2024

lượt xem: 229 | lượt tải:25

827/QĐ-UBND

Quyết định Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Thời gian đăng: 24/06/2024

lượt xem: 147 | lượt tải:9

70/KH-UBND

Kế hoạch Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn xã Hòa Mỹ Tây năm 2024

Thời gian đăng: 24/06/2024

lượt xem: 186 | lượt tải:13
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây